Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

Bonding/adhesiver

Bisco erbjuder marknadens mest kompatibla och universella bondingmaterial. De passar till alla typer av kompositmaterial och är lämpade för både direkta och indirekta åtgärder.