Välkommen till vår hemsida för beställningar och produktinformation!

Bonding/adhesiver

Bisco erbjuder marknadens mest kompatibla och universella bondingmaterial. De passar till alla typer av kompositmaterial och är lämpade för både direkta och indirekta åtgärder.