Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

Kompositer

Bisco har ett brett utbud av olika typer av kompositer

  • Ljushärdande för huvudsakligen direkta fyllningar; universella, med inriktning på estetik liksom för posteriort högbelastade områden.
  • Kemiskt härdande underfyllnadskomposit med obegränsat härddjup.
  • Dualhärdande underfyllnadskomposit avsett även för pelaruppbyggnad och som cement