Välkommen till vår hemsida för beställningar och produktinformation!

Pelarmaterial

Core-Flo D/C och Core-Flo D/C Lite är kombinerade cement-, pelaruppbyggnads- och underfyllnadsmaterial, utvecklade för samtidig rotstiftcementering och pelaruppbyggnad. Den dualhärdande egenskapen ger god genomhärdning oavsett härdningssätt.

Core-Flo D/C har högre viskositet och appliceras med blandningspistol medan Core-Flo D/C Lite har lägre viskositet och kan appliceras direkt med dualsprutan.