Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

TOR VM matriser

 

TOR VM supertunna förkonturerade metallmatriser är bara 35 mikron tjocka. De tunna välformade matrisbanden gör det lättare att skapa posteriora kompositer med tydliga, väldefinierade approximala kontakter, samtidigt som fyllningarna får mera korrekt approximal anatomisk kontur med kontaktpunkter belägna nedanför randvulsten.