Välkommen till vår hemsida för beställningar och produktinformation!

Theracal LC

Unikt ljushärdande resinmodifierat kalciumsilikatbaserat pulpaskydd med kalciumfrisättning, för både direkt och indirekt pulpaöverkappning.