Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

Theracal LC

Unikt ljushärdande resinmodifierat kalciumsilikatbaserat pulpaskydd med kalciumfrisättning, för både direkt och indirekt pulpaöverkappning.