Gör snabb beställning utan registrering eller logga in för att se tidigare beställningar!

MYNOL Artikulationspapper 88 mikron, 14 häften à 10 blad

MYNOL Artikulationspapper 88 mikron, 14 häften à 10 blad

  • Tillverkad av: Ada Products Company

 Fråga om denna produkt 

238:-

Lägg till i varukorg:Mynol® Thin Blue (88 mikron) - ocklusions- & artikulationspapper 14 häften à 10 blad (art nr 9340)

 

Mynol är kanske marknadens bästa artikulationspapper med få falska positiva och få falska negativa

även när det är vått och glatt.  Mynol innehåller inget hydrofobt vax som andra produkter gör.

Prova själv och gör inslipning och bettanalys mera precis, enklare och snabbare.

 

Inslipning är viktigt och kan vara tidskrävande. Att den ofta kommer i slutet av den protetiska

behandlingen och att det är ont om tid kan vara frustrerande.

Korrekt inslipning och bettanalys kräver dessutom att kontaktmarkeringarna kommer på rätt

ställe dvs bara där de finns och inte där de inte finns. En självklarhet. som ofta inte gäller i den

intraorala verkligheten.


Många artikulationspapper innehåller hydrofoba ämnen, som t ex vax som gör att markeringarna

uteblir när det blir vått, man får falska negativa.


Ett sätt att undvika falska negativa är att göra artikulationspappret mera färgmättat.

Effekten är att man lätt får falska positiva istället, färg på andra ytor förutom kontaktpunkterna,

så att relevanta kontakter inte kan identifieras. Dessutom blir patientens mungipa, provisorier

och annat i närheten lätt missfärgat.


Mynol Thin Blue är ett 88 mikron tjockt artikulationspapper med färg som inte är vaxbaserad.

Mynol Thin Blue indikerar relevanta kontaktpunkter i både vått och torrt, på olika ytor, inklusive

glansbrända och glatta keramytor, med avsevärt färre falska negativa och falska positiva markeringar.

Dessutom är pappret så stadigt att det inte viker sig av fukt och statisk elektricitet, vilket gör det

lätthanterligt.


Precis som i vetenskapliga undersökningar strävar man alltid efter att använda sig av metoder med

hög sensitivitet och hög specificitet för pålitliga resultat. Prova Mynol och jämför skillnaden när det

gäller metodisk inslipning och bettanalys och se om inte Mynol Thin Blue kanske är marknadens

bästa oclusions- & artikulationspapper.